poniedziałek, 2 marca 2015

Castelli di sabbia (Zamki z piasku)


Lo scorso weekend sono andata a fare una passeggiata al mare - tra vento, mare e castelli di sabbia.
Trochę wiatru, morza i zamki z piasku: ostatni weekend poszłam na spacer na plażę.


In realtà erano i resti del presepe di sabbia che avevano realizzato per il passato Natale - che, purtroppo, non ero riuscita ad andare a vedere.
W rzeczywistości to były po prostu resztki szopka z piasku, która została oficjalnie otwarta podczas świąt Bożego Narodzenia.


Ma anche solo i resti creavano davvero un'atmosfera fiabesca. Non siete d'accordo? :)
Ale nawet resztki naprawdę stworzyly bajkowy klimat. Zgadzacie się? :)

1 komentarz:

You might also like:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...