wtorek, 13 grudnia 2011

Adeste Fideles

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, i nadszedł czas na śpiewanie kolęd ;)ADESTE FIDELES (łac. Przybądźcie wierni) – średniowieczny hymn katolicki na okres Bożego Narodzenia nieznanego autorstwa.

Hymn ten został przetłumaczony na wiele języków i jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej znanych kolęd świata. Oczywiście mamy też włoską wersję!

Pochodzenie oryginalnego XIII-wiecznego tekstu przypisywano wielu autorom, np. św. Bonawenturze czy królowi Portugalii Janowi IV. Uważa się, że John Francis Wade spisał i dostosował znany wcześniej tekst i skomponował do niego muzykę.
Tekst kolędy liczył w oryginale 4 zwrotki, dopiero potem ich liczbę zwiększono do 8. W użyciu jest wiele wersji tekstu łacińskiego różniących się zarówno liczbą zwrotek, jak i pewnymi fragmentami tekstu. 

Poniżej podany jest tekst uważany za oryginalny oraz jego włoska wersja!


Oryginalny tekst łaciński

1. Adeste Fideles laeti triumphantes,
Veníte, veníte in Bethlehem.
Natum vidéte, Regem Angelorum:

Veníte adoremus, Veníte adoremus
Veníte adoremus Dóminum


2. Deum de Deo, lumen de lúmine,
gestant puellae viscera
Deum verum, genitum non factum:

Veníte adoremus, Veníte adoremus
Veníte adoremus Dóminum

3. Cantet nunc Io chorus Angelórum
cantet nunc aula caelestium,
Gloria in excelsis Deo:

Veníte adoremus, Veníte adoremus
Veníte adoremus Dóminum

4. Ergo qui natus, die hodierna
Jesu, tibi sit glória
Patris aeterni Verbum caro factum:

Veníte adoremus, Veníte adoremus
Veníte adoremus Dóminum


Wersja po włosku


1. Venite fedeli, lieti e trionfanti,
venite, venite a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.

Venite adoriamo, venite adoriamo, venite adoriamo.
il Signore Gesù.

2. La luce del mondo brilla in una grotta:
la fede ci guida a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.

Venite adoriamo, venite adoriamo, venite adoriamo.
il Signore Gesù.

3. La notte risplende, tutto il mondo attende:
seguiamo i pastori a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.

Venite adoriamo, venite adoriamo, venite adoriamo.
il Signore Gesù.

4. Il Figlio di Dio, Re dell’universo,
si è fatto bambino a Betlemme.

Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite adoriamo, venite adoriamo, venite adoriamo
il Signore Gesù.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

You might also like:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...