poniedziałek, 28 maja 2012

CARTELLI STTRADALI – znaki drogoweDARE LA PRECEDENZA
Ustąp pierwszeństwa

DEVIAZIONE
Zmiana kierunku jazdy

DIVIETO DI FERMATA
Zakaz zatrzymywania

DIVIETO DI SORPASSO
Zakaz wyprzedzania

DIVIETO DI SOSTA
Zakaz postoju


DIVIETO DI SVOLTA A DESTRA/SINISTRA
Zakaz skręcania w prawo/w lewo

LAVORI IN CORSO
Roboty na drodze

OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA/SINISTRA
Nakaz jazdy w prawo/w lewo

PARCHEGGIO
Parking

PASSAGGIO A LIVELLO
Przejazd kolejowy


PERICOLO GENERALE
Inne niebezpieczeństwa

SENSO UNICO
Droga jednokierunkowa

STOP
Stop

VIETATO L'ACCESSO
Wjazd wzbroniony

ZONA PEDONALE
Strefa ruchu pieszego


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

You might also like:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...