czwartek, 13 października 2011

SINTASSI – nauka o zdaniu

PROPOSIZIONE DICHIARATIVA – Zdanie oznajmujące

Struktura: Podmiot + orzeczenie + dopełnienie

  • Le mele sono dolci. [Jabłka są słodkie].

Zdanie może też zawierać okoliczniki i przydawki (którzy są zawsze wstawione przed podmiot).
  • Le cinque mele rosse sul tavolo sono dolci. [Pięć czerwone jabłka na stole są słodkie].

Przydawka może być również na końcu:
  • Le mele sono sul tavolo. [Jabłka są na stole].

We włoskim istnieją też zdania rozpoczynające się od orzeczenia:
  • Puoi comprarmi un chilo di pane. [Możesz kupić mi kilogram chleba].


PROPOSIZIONE NEGATIVA - Zdanie przeczące

Przed orzeczeniem w zdaniu głównym, dodajemy partykułę "non":
  • Le mele NON sono dolci. [Jabłka nie są słodkie].

Reguła jest ta sama, też jeżeli chodzi o zdania złożone:
  • Sono appena tornata a casa, ma loro NON sono qui. [Już wróciłam do domu, ale ich tu nie ma].

W języku włoskim istnieje jeszcze słówko "no", ale służy wyłącznie do wyrażania negatywnej odpowiedzi (NIGDY na początku zdania):
  • Sei già stato al cinema? No. [Czy byłeś już w kinie? Nie].PROPOSIZIONE INTERROGATIVA – Zdanie pytające

Ten rodzaj zdania ma w języku włoskim taką samą strukturę jak zdanie oznajmujące (podmiot + orzeczenie + dopełnienie), ale zamiast kropki, na końcu zdania stawiamy znak zapytania:
  • Le mele sono dolci. [Jabłka są słodke] --- z. oznajmujące.
  • Le mele sono dolci? [Czy jabłka są słodkie?] --- pytanie.

Istnieje jeszcze jeden sposób, w który można to pytanie zadać: przestawiając orzeczenie przed podmiot (= inwersję):
  • Sono dolci le mele? [Czy jabłka są słodkie?].

Ta forma jest bardziej wygodna, jeśli chodzi o język mówiony, dlatego że wersja pytania bez inwersji wymaga odpowiedniej intonacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

You might also like:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...